حاج حسین سیب سرخی 92 ( میلاد امام زمان )

گدای آستانت شدن به دست ما نبود دانلود

کعبه زیباست به شرطی که تو از کعبه در آیی دانلود

شب شب عشقه شب سروده دانلود

ای یوسف زهرا بیا ای قبله ی دلها بیا دانلود

قسیم النار والجنه محبت را چه خواهی کرد دانلود  


حاج محمد کریمی 92 ( میلاد امام زمان )

می خوام از عشق فدا بششم برات دانلود

از منو این حال پریشانیم دانلود

چشم به راه بهار آدما بثل بید می لرزیدند دانلود


حاج عبد الرضا هلالی 92 ( میلاد امام زمان )

ای مه روی ناز شاه چاره ساز دانلود

جام می دارم در آغوش دانلود

سامرا ندیدمت نجف ایوون طلا ندیدمت دانلود  

منبع : Zakerin.ir