از این به بعد تمام متن ها دارای دو نسخه ی انگلیسی و فارسی می شوند 

after this text . posts are writthen to English language (two version persian - En)

اما همیشه متن انگلیسی در ادامه ی مطلب می باشد

But always the English text is in read more

با تشکر سید محمد جواد صادقی

thank you . seyed mohammad javad sadeghi