سخنان «حجت الاسلام ناصر رفیعی» در ویژه برنامه «ارمغان»؛ «تفسیر سوره مومنون و صفات مومنین؛ راههای دستیابی به حضور قلب در نماز